logo

Avís Legal

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el seu coneixement la informació següent:

Este lloc web ha sigut desenrotllat i és propietat de l'empresa Sernutec, Servicis i Noves Tecnologies, S.L. (d'ara en avant Sernutec).

SERNUTEC comercialitza este lloc web en modalitat de "Programari com a Servici", sent Omic de PILAR DE LA HORADADA, un dels llicenciataris del mateix.

La informació publicada en este lloc web, és actualitzada conjuntament entre els servicis de documentació de Sernutec i Omic de PILAR DE LA HORADADA.

Omic de PILAR DE LA HORADADA actualitza la informació de caràcter local i referida al seu àmbit geogràfic d'actuació.

Sernutec per la seua banda, publica la informació de caràcter general i/o d'àmbit nacional.

Sernutec amb CIF B97120109 té la seua seu social en el carrer Mestre Miguel Buendía, 12, 46113 - Moncada (València).

Si vol contactar amb Sernutec, pot fer-ho bé per mitjà de correu postal, en la adreça indicada anteriorment, bé a través del correu electrònic a la adreça sernutec@sernutec.com.

Omic de PILAR DE LA HORADADA té CIF P0314200G i seu social en Plaza Campoamor, 2 bajo , 03190 - Pilar De La Horadada (Alicante/Alacant)

Si vol contactar amb Omic de PILAR DE LA HORADADA, pot fer-ho bé per mitjà de correu postal, en la adreça indicada anteriorment, bé a través del correu electrònic a la adreça Omic de PILAR DE LA HORADADA

El principal objectiu d'este lloc web és poder-li prestar i oferir-li servicis d'utilitat en matèria de consum.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en este lloc web pel servici de documentació de Sernutec, són propietat de Sernutec. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del propietari.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en este lloc web per Omic de PILAR DE LA HORADADA, són propietat de Omic de PILAR DE LA HORADADA. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del propietari.

Per a accedir a alguns dels servicis que oferix este lloc web, haurà de proporcionar alguns dades de caràcter personal a través de formularis habilitats a este efecte.

En compliment del que establix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades, li informem que per mitjà de l'ompliment dels mencionats formularis, Les seues dades personals seran incorporades als fitxers de Omic de PILAR DE LA HORADADA, a fi de poder-li prestar i oferir-li servicis d'utilitat relacionats amb el consum.

Vosté pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dels seus dades de caràcter personal, en qualsevol moment per mitjà d'adreça electrònica a consumo@pilardelahoradada.org o en la direcció Plaza Campoamor, 2 bajo , 03190 - Pilar De La Horadada (Alicante/Alacant)

Li informem de que no podem assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'este lloc web.

Amb els límits establits en la llei, no s'assumirà cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seues pàgines d'Internet.

Els continguts i informació publicats en este lloc web, no són vinculants, ni constituïxen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus perquè es tracta merament d'un servici oferit amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'este lloc web, poden contindre enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que no podem controlar. Per tant, no podem assumir responsabilitats pel contingut que puga publicar-se en elles.

© 2020 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías